ව්‍යාපාර

සතොස භාණ්ඩ කිහිපයක මිල අඩු කරයි

Published

on

ලංකා සතොස අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ඩ කිහිපයක මිල අඩුකිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

එම මිල අඩුකිරීම සැප්තැම්බර් 30 වනදා දක්වා ක්‍රියාත්මක බව එම ආයතනය නිවේදනය කරයි.

මිල අඩුකර ඇති පාරිභෝගික භාණ්ඩ මෙසේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Exit mobile version