ඉරාන ජනපතිට PSD ආරක්ෂාව දෙන්න යයි!

උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ජනතා අයිතියට පත්කිරීම සඳහා ලබන 24 වැනි දා මෙරටට පැමිණීමට නියමිත ඉරාන ජනාධිපති ඊබ්‍රහිම් රයිසි මහතා ගේ සම්පූර්ණ ආරක්ෂාව ජනාධිපති ආරක්ෂක ඒකකය වෙත භාරගෙන ඇතැයි වාර්තා වේ. ඉරාන ජනාධිපතිවරයාගේ සංචාරයේදී ජනාධිපති ආරක්ෂක ඒකකය සමීපතම ආරක්ෂාව සපයන අතරේ යුද හමුදා කමාන්ඩෝ බළකාය ඇතුළුව ත්‍රිවිධ හමුදා මගින් අනෙකුත් ආරක්ෂක විධිවිධාන සැපයීමට නියමිතය. … Continue reading ඉරාන ජනපතිට PSD ආරක්ෂාව දෙන්න යයි!