Connect with us

පුවත්

ශ්‍රී ජයවර්ධපුර රෝහලේ පරිපාලන දුර්වලතා රැසක් කෝප් කමිටුවේ අවධානයට

Published

on

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහල සම්බන්ධයෙන් ඇති ගැටලු කිහිපයක්හ පසුගිය 06දා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාර මහතාගේ සභාපතීත්වයෙන් ‍රැස් වූ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබද කාරක සභාව (කෝප් කමි‍ටුව) විසින් හඳුනාගන්නා ලදී.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහල සම්බන්ධව විගණකාධිපතිතුමා විසින් මීට වසර 5 කට පෙර සිදු කරන ලද විගණනයකට අදාල තොරතුරු සහ වර්තමාන කාර්ය සාධනය පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරන ලද විගණන වාර්තා පදනම් කරගෙන කෝප් කමි‍ටුව ‍රැස් විය. එහිදී විගණකාධිපති තුමාගේ වාර්තාවේ සඳහන් වෙන සියලු කාරණා සාකච්ඡාවට බඳුන් විය..

විශේෂයෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර ආරෝග්‍යශාලා මණ්ඩල පනත, එහි දැක්ම, මෙහෙවර, අරමුණු, සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා කටයුතු කර ඇති ආකාරය පිළිබඳව කරුණු සාකච්ඡාවට ගැනුණි. එසේම උක්ත පනතට අනුව එහි අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට සාමාජිකයන් පත් කිරීමේදී රෝහල් කාර්යමණ්ඩල නියෝජනය කෙරෙන ආකාරයට පත් කිරීම් සිදු කිරීම පිළිබඳව ලැදියාවේ ගැ‍ටුමක් (conflict of interest) ඇත්දැයි සැලකිල්ලට ගෙන එවැන්නක් තිබේනම් එය වළක්වා ගැනීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට තීරණය විය.

විගණකාධිපතිතුමන් පෙන්වා දී ඇති කළමනාකරණ දුර්වලතා සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමු විය. එහිදී දීර්ඝ කාලීනව සහ කෙටි කාලීනව ප්‍රමාණවත් සැලැස්මක් නොමැති නිසාවෙන් සැලසුම් සම්බන්ධයෙන් බරපතල දුර්වලතාවයක් ඇති බවත් පසක් විය. ඒ අනුව මෙම ආයතනයේ දැක්ම අනුව වසර 2030 දී දකුණු ආසියාවේ හොඳම රෝහල බවට පත් කිරීමේ ඉලක්කයට ළඟා වීම සඳහා සුදුසු උපායමාර්ගික සැලසුම් මාස 2 ක් තුළ ඉදිරිපත් කිරීමට යෝජනා විය. එම සැලසුම් වලට මූල්‍ය කළමනාකරණය, මානව සම්පත් කළමනාකරණය, ප්‍රසම්පාදන කළමනාකරණය, අලෙවි සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන සැලස්ම, සහ විගණකාධිපති තුමා විසින් පෙන්වා දී තිබෙන පරිපාලන ගැටලු පෙන්වා දීම සඳහා කටයුතු කරන්නේ කෙසේද යන කාරණා ඇතුළත් විය යුතු බව සඳහන් කෙරුණි. එසේම සකස් කරන ලද සැලැස්ම කෝප් කමි‍ටුවට ඉදිරිපත් කිරීමටද නිර්දේශ කෙරුණි.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහල පරිශ්‍රයට අයත් ඉඩමේ ප්‍රමාණය නිශ්චිතව හඳුනාගෙන අනවසර පදිංචිකරුවන් සිටීනම් ඔවුන්ව ඉවත් කිරීම සඳහා ඉක්මනින් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසටත් කෝප් කමි‍ටුවෙන් නිර්දේශ කෙරුණි.

විගණකාධිපතිතුමාගේ විගණන වාර්තාවේ දැක්වෙන පරිදි, විවිධ උපදේශන සේවා ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මුදල් ගෙවා ඇති නමුදු සේවා නිම නොකළ ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් අදාළ මුදල් නැවත අය කරගැනීම සඳහා පියවර ගැනීමට කෝප් කමි‍ටුවෙන් නිර්දේශ කෙරුණි.

කෝප් කමි‍ටුව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහලේ පරිපාලන ගැටලු විශාල සංඛ්‍යාවක් හඳුනා ගත්තේය. ඒවා සඳහා වන විසඳුම් සාකච්ඡාවට ගැනුණි. ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම සඳහා කෝප් කමි‍ටුවෙන් අනු කමි‍ටුවක් පත් කිරීමට තීන්දු කෙරුණි. එම අනුකමි‍ටුව රෝහල් පරිශ්‍රයට ගොස් ස්ථානීය පරීක්ෂණයක් සිදුකිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහලේ සියලුම වැදගත් අංශ ආවරණය වෙන පරිදි විශේෂ විගණන වාර්තාවක් පිළියෙල කරන ලෙස විගණකාධිපතිතුමාට කෝප් කමි‍ටුව විසින් දැනුම් දෙන ලදී.

රෝහලේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩල ඇතුළත් වෙන ලෙසට සහ එහි කාර්යක්ෂමතාවය වර්ධනය කිරීම සඳහා අනු කමි‍ටු කිහිපයක් පත් කර ඒවායේ සහය ලබා ගන්නා ලෙසට අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය වෙත කෝප් කමි‍ටුවෙන් නිර්දේශ කෙරුණි.

2015 වර්ෂයේදී සර්වේ ජනරාල්වරයා විසින් රෝහලේ ඉඩම් ප්‍රමාණය මැනුම්ගතකොට තිබුණි. නමුත් එසේ තිබියදී පෞද්ගලික මිනුම්දෝරුවරයෙකු ලවා රෝහල් ඉඩම නැවත මිනුම්ගත කොට තිබුණි. එහිදී මිනුම්පතිවරයාගේ පිඹුර තිබියදී නැවත පෞද්ගලික මිනුම්දෝරුවරයෙක් ලවා මැනුම් කටයුතු සිදුකළේ කුමක් සඳහාද, ඒ සඳහා සම්බන්ධ වුණ නිලධාරීන් කවුරුන්ද යන්න නම් ගම් සහිතව සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් කෝප් කමි‍ටුවට ලබා දෙන ලෙස නීති නිලධාරිනියට කෝප් කමි‍ටුව විසින් නිර්දේශ කෙරුණි.

ස්නායු ශල්‍ය ඒකකය සඳහා රු මිලියන 4.2 ක් වියදම් කර මිලදී ගෙන තිබුණ ශල්‍ය ද්‍රව්‍ය වලින් 80% ක් කල් ඉකුත්වීමට වග කිව යුතු නිලධාරීන්ට ගනු ලබන පියවර සම්බන්ධයෙන් කෝප් කමි‍ටුව විසින් විමසා සිටියේය. එහිදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් පත් කළ කමි‍ටුවකින් සිදු කළ පර්යේෂණ වාර්තාව මීට දින කිහිපයකට පෙර රෝහලට ලැබුණ බව රෝහල් නිලධාරීන් පවසා සිටියහ. එහිදී අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට කොප් කමි‍ටුවෙන් නිර්දේශ කරන ලද්දේ ඒ සම්බන්ධව පූර්ණ පරීක්ෂණයක් සිදුකර සති 2 ක් තුළ වාර්තාවක් කාරක සභාවට ලබා දෙන ලෙසටයි.

මෘදුකාංගයක් සඳහා රු මිලියන 1.8 ක් ද, ලේඛන ස්කෑන් කීරීම සහ අප්ලෝඩ් කිරීම සඳහා 2019 වර්ෂයේදී රු මිලියන 19.7 ක් ද වැය කර තිබීම සම්බන්ධයෙන් විගණන විමර්ෂණයට අදාලව පරීක්ෂණයක් සිදු කර සති 2 ක් තුළ එහි වාර්තාව කෝප් කමි‍ටුවට දන්වන ලෙසද ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහලේ සභාපතිවරයා සහ අධ්‍යක්ෂකවරයා ඇතුළු කළමණාකාරීත්වයට නිර්දේශ කෙරුණි.

මාස 3 ක් ඇතුළත ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහලේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රගතිය පරීක්ෂා කිරීමට කෝප් කමි‍ටුව වෙත නැවත කැඳවීමට තීරණය විය.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වන ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත්, ශාන්ත බණ්ඩාර, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් වන අනුර දිසානායක, පාඨලී චම්පික රණවක, ඉරාන් වික්‍රමරත්න, නිමල් ලන්සා, එස්.එම්.එම් මුෂාරෆ්, ජගත් කුමාර සුමිත්‍රාරච්චි, (මේජර්) සුදර්ශන දෙනිපිටිය, උපුල් මහේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ, නීතිඥ මධුර විතානගේ යන මහත්වරු මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

එසේම විගණකාධිපතිවරයා, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා, සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා, ජයවර්ධනපුර රෝහලේ සභාපතිවරයා, අධ්‍යක්ෂවරයා ඇතුළු පරිපාලන නිලධාරීහු ද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

පුවත්

තාඹුගලට ඇප

Published

on

By

රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව සිටි අවුරා ලංකා සමාගමේ සභාපති විරංජිත් තාබුගල ඇප මත මුදාහැර තිබේ.

හෙලිකොප්ටරයක් ලබා ගැනීම සඳහා මුදල් ලබාගෙන රුපියල් මිලියන 70 වංචා කළේය යන්න මත ඔහුව රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබුණි.

කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් පවිත්‍රා සංජීවනි පතිරාජ මහත්මිය අද(27) නියෝග කර ඇත්තේ සැකකරු ඇප මත මුදාහරින ලෙසයි.

සබැඳි පුවත්:

https://sinhala.srilankamirror.com/news/%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F-%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F-%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92-%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A/

Continue Reading

පුවත්

රටින් පලා යාමට තැත්කල ජාතික ඔලිම්පික් කමිටු නිලධාරියා අත්අඩංගුවට

Published

on

By

ජාතික ඔලිම්පික් කමිටු නිලධාරියෙකු රටින් පලා යාමට උත්සාහ කිරීමේදී ගුවන් තොටුපලේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ මාධ්‍ය කළමණාකාර ගෝබිනාත් සිවරාජා නම් අයෙකි.

ඔහුට පවතින විදෙස් ගමන් තහනම නොතකා රටින් පලා යාමට උත්සාහ කරමින් සිටියදී අද (27) අලුයම ගුවන් තොටුපළ ආගමන හා විගමන නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන රඳවා තබා ගෙන තිබේ.

අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයා අද (27) මහේස්ත්‍රාත්වරයා හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

දැනට විමර්ශනය කරමින් පවතින වංචා නඩුවක ප්‍රධාන සැකකරු වන ගෝබිනාත් සිවරාජාට විදෙස් ගමන් තහනමක් පනවා තිබුණි.

වංචා සහ දූෂණ සම්බන්ධ නඩු සම්බන්ධයෙන් අදාළ නඩු විභාගය සිදුවෙමින් පවතින අතරතුර පනවා තිබූ විදෙස් ගමන් තහනම නොතකා තම සගයෙක් සමග යුරෝපයට යෑමට උත්සාහ කල අවස්ථාවේ ගුවන්තොටුපලේදී ඔහුව අත් අඩංගුවට පත්ව ඇත.

Continue Reading

පුවත්

දින 06 ඇතුළත විදුලිය බිඳවැටීම් ගැන මණ්ඩලය කියයි

Published

on

By

අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් ඉකුත් දින 06 ඇතුළත විදුලිය බිඳවැටීමේ සිද්ධීන් 61,000ක් වාර්තා වූ බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පවසයි.

එමෙන්ම පාරිභෝගිකයින් හාරලක්ෂ 67,500කට අධික පිරිසකට ඉකුත් දින 06 තුළ විදුලිය විසන්ධි වීමේ සිද්ධීන් වාර්තා වී ඇත.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය නිකුත් කළ නිවේනදයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ විදුලිය බිඳවැටීම් 61,000 අතරින් 26,700ක් මේ වන විට යථා තත්ත්වයට පත් කර ඇති බවත් විදුලිය විසන්ධි වුණ පිරිස අතරින් හාරලක්ෂ 25,500කට පමණ නැවත විදුලි සබඳතා ලබා දී ඇති බවය.

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2023 Sri Lanka Mirror. All Rights Reserved