පුවත්

සුනාමිය ඇවිත් වසර 18යි; විනාඩි 2ක නිෂ්ශබ්දතාවයක්!

Published

on

වසර 2004 සුනාමි ව්‍යසනයේ ප්‍රධාන සැමරුම් උත්සවය ගාල්ල ‘පැරෑලිය සුනාමි ස්මාරකය’ අබියසදී ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඇතුළු දේශපාලන නියෝජිතයන් සහ ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරීන්, ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ පොලිසිය මෙන්ම ප්‍රජා සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇත.

මේ අනුව සුනාමි ව්‍යසනයෙන් සහ අනෙකුත් ආපදාවලට ගොදුරු වීමෙන් මියගිය මහජනතාව සිහිපත් කරමින් දෙසැම්බර් මස 26 වැනි දින පෙරවරු 9.25 සිට පෙරවරු 9.27 දක්වා විනාඩි දෙකක නිශ්ශබ්දතාවක් පැවැත්වීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

2004 වර්ෂයේ සිදු වූ සුනාමි ව්‍යසනයට ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදුබඩ දිස්ත්‍රික්ක 14ක් ගොදුරු වූ අතර මියගිය සංඛ්‍යාව 35,000ක් පමණ වේ.

එම නිසා සුනාමි ව්‍යසනයෙන් සහ අනෙකුත් ආපදා හේතුවෙන් මිය ගිය ජනතාව සිහිපත් කිරීම සඳහා 2005 අංක 15/1975/715/001-1 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාව අනුව 2006 වර්ෂයේ සිට සෑම වර්ෂයකම දෙසැම්බර් මස 26 වැනි දින ‘ජාතික සුරක්ෂිත දිනය’ ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.

Trending

Exit mobile version