Apr 27, 2018

''DO සම්මුඛ පරීක්ෂණය: අසාර්ථකම සම්මුඛ පරීක්ෂණයක්''

වත්මන් ජනපති  බලයට පැමිණියේ පසුගිය පාලන සමයන්හි මෙන් උපාධිධාරීන් මහමග රස්තියාදු නොකරන බවට පොරොන්දු දෙමින් වුවත් ඒ ප‍්‍රකාශ සියල්ලම මේ වනවිට මැතිවරණ වේදිකා කතාවෙන් එහාට ගොස් වැඩපිළිවෙළක් බවට පත්ව නොමැති බව ඒකාබද්ධ රැකියාවිරහිත උපාධිධාරීන්ගේ සංගමය කියා සිටියි. 

ගුරු විභාගයට වසර 3යි - පත්වීම් නෑ

Development Officer 5

මේ වනවිට සියලූම පළාත්වල ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීමට අදාළව විභාග පවත්වා ඇතත් ගුරු පත්වීම් ලබාදීම සිදු නොකරයි. උදාහරණයක් ලෙස බස්නාහිර පළාතේ ගුරු විභාගය පවත්වන්නේ 2014 දෙසැම්බර් මාසයේ ය. නමුත් අද වනවිටත් (අවුරුදු 3 යි මාස 5ක් ගතවී ඇතත්) සියල්ලට ගුරු පත්වීම් ලබාදී නැත.

 ඌව පළාතේ ගුරු විභාගයේ ප‍්‍රතිඵල ලබාදී වසරක් ගත වී ඇත. මහඇමතිගේ අත්තනෝමතික ක්‍රියාකලාපය නිසා විභාගය සමත් උපාධිධාරීන් පාසල්වල ගුරු පුරප්පාඩු තිබිය දීම ගෙවල්වල ය. උතුරුමැද, දකුණ, මධ්‍යම, උතුර, නැගෙනහිර, වයඹ ආදී සියලූ පළාත්වල තත්වයද එසේම ය.

එම සංගමය වැඩිදුරටත් පවසන්නේ,

''ජනාධිපතිවරයා මැදිහත් වන්නේනම් ඒ ගැටලුව විසදීමට හැකි බව අපගේ විශ්වාසය යි. එසේම මේ වනවිට ජාතික පාසල් සඳහා ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමට අදාළව ගුරු විභාගයක් ද පවත්වා ඇත. අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා පවසන පරිදි ගුරු පුරප්පාඩු 45000 කි. ඉන් 20000ක්වත් උපාධිධාරී ගුරු පුරප්පාඩු වේ.

මේ අතර පසුගිය වසරේ අගෝස්තු මස 6 දින ජාතික ප‍්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් ‘‘රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්, සංවර්ධන නිලධාරීන් ලෙස පත්කිරීම හා පුහුණු කිරීම‘‘ යන මාතෘකාව යටතේ උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබාදීමට අදාළව අයදුම්පත් කැදවන ලදී.  එය ඉතිහාසයේ සිදු වූ අසාර්ථකම සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් බව දැන් ජනාධිපතිවරයාට ද දැනගැන්නට ලැබී ඇතිවාට කිසිදු සැකයක් නැත. එයට අදාළව පැවැත්වූ සම්මුඛ පරීක්ෂණ ද එහෙම් පිටින්ම අවලංගු කළ යුතු මට්ටමේ පවතී.

පාසල් වල ගුරුවරු නෑ

Development Officer 1

දැනට සිටින සියලූ උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබාදීමට අදාළ පුරප්පාඩු පවති.  පළමුව ගුරු විභාග සමතුන්ට ගුරු පත්වීම  ලබාදුනහොත් ඒ ප‍්‍රමාණය විශාල පිරිසකි. දැනට පාසල්වල ගුරුවරු නැතිව දෙමාපියන් උද්ඝෝෂණ කරන බව කවුරුත් දන්නා සහ දැනෙන ගැටලුවකි. ''

ජනපතිතුමනි, මැදිහත්වන්න

Development Officer 6

කඩිනමින් ගුරු පත්වීම් ලබාදී මෙම ප‍්‍රශ්නය විසදීමට ඔබතුමා මැදිහත් වුවහොත් අනිවාර්යයෙන් දැනට රැකියා විරහිතව සිටින සියලූ උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබාදීමේ කිසිම ගැටලූවක් ඇති නොවන බව එම සංගමය පෙන්වා දේ.

ඒකාබද්ධ රැකියාවිරහිත උපාධිධාරීන්ගේ සංගමය  අද (27) ජනාධිපතිවරයාට , මන්ත්‍රීවරුන්ට හා පළාත් ඇමතිවරුන්ට යවන ලද  විශේෂ ලිපිය පහතින් දැක්වේ

ජනාධිපතිතුමා
ජනාධිපති මන්දිරය
කොළඹ

ජනාධිපතිතුමනි,

පොරොන්දු වූ පරිදි සියලූ උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබාදෙන්න

උපාධිධාරීන් 57000 කට අධික ප‍්‍රමාණයක් මේ වනවිට රැකියා විරහිතව සිටින බව ඔබතුමා දන්නවා ඇත. 2012 අප්‍රේල් මස සිට (ඌව සහ උතුරුමැද පළාත හැර) මෙසේ උපාධිධාරීන් රැකියා විරහිතව සිටී.

විශේෂයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන සමයේ අවුරුදු 3කුත් ඔබතුමාගේ පාලන සමයේ වසර 3කුත් වශයෙන් උපාධිධාරීන් වසර 6ක් රැකියා විරහිතව සිටිති.
විශේෂයෙන් ඔබතුමා බලයට පැමිණියේම පසුගිය පාලන සමයන්හි මෙන් උපාධිධාරීන් මහමග රස්තියාදු නොකරන බවට පොරොන්දු දෙමිනි. මෙරට උගතුන් විශාල ප‍්‍රමාණයක් විදේස් ගතවන බව පෙන්වා දුන් ඔබතුමා පුන පුනා කියා සිටියේ තම පාලන කාලයක් තුළ එසේ වන්නට ඉඩ නොදෙන බවයි. නමුත් ඒ ප‍්‍රකාශ සියල්ලම මේ වනවිට මැතිවරණ වේදිකාවෙන කතාවෙන් එහාට ගොස වැඩපිළිවෙළක් බවට පත්ව ඇති බවක් නොපෙනේ.

විශේෂයෙන් ඔබතුමා පසුගිය කාලය පුරාම ප‍්‍රකාශ කළේ සියලූ උපාධිධාරීන්ට අනිවාර්යයෙන් රැකියා ලබාදෙන බවයි. 2017 අප්‍රේල් මස 1 වැනිදා ඔබ එවැනි ප‍්‍රකාශයක් කළ අතර මෑතක ද එවැනි ප‍්‍රකාශ කිහිපයක් කරන ලදී. නමුත් මෙතෙක් සියලූ උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබාදීමට වැඩපිළිවෙළක් ඇති බවක් නොපෙනේ.

මේ වනවිට සියලූම පළාත්වල ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීමට අදාළව විභාග පවත්වා ඇත. නමත් ගුරු පත්වීම් ලබාදීම නොකරයි. උදාහරණයක් ලෙස බස්නාහිර පළාතේ ගුරු විභාගය පවත්වන්නේ 2014 දෙසැම්බර් මාසයේ ය. නමුත් අද වනවිටත් (අවුරුදු 3 යි මාස 5ක් ගතවී ඇතත්) සියල්ලට ගුරු පත්වීම් ලබාදී නැත. ඌව පළාතේ ගුරු විභාගයේ ප‍්‍රතිඵල ලබාදී වසරක් ගත වී ඇත. මහඇමතිගේ අත්තනෝමතික ක්‍රියාකලාපය නිසා විභාගය සමත් උපාධිධාරීන් පාසල්වල ගුරු පුරප්පාඩු තිබිය දීම ගෙවල්වල ය. උතුරුමැද, දකුණ, මධ්‍යම, උතුර, නැගෙනහිර, වයඹ ආදී සියලූ පළාත්වල තත්වයද එසේම ය. ඔබතුමා මැදිහත් වන්නේනම් ඒ ගැටලූව විසදීමට පුලූවන් බව අපගේ විශ්වාසයි යි. එසේම මේ වනවිට ජාතික පාසල් ස`දහා ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමට අදාළව ගුරු විභාගයක් ද පවත්වා ඇත. අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා පවසන පරිදි ගුරු පුරප්පාඩු 45000 කි. ඉන් 20000ක්වත් උපාධිධාරී ගුරු පුරප්පාඩු වේ.
මේ අතර පසුගිය වසරේ අගෝස්තු මස 6 දින ජාතික ප‍්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් ‘‘රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්, සංවර්ධන නිලධාරීන් ලෙස පත්කිරීම හා පුහුණු කිරීම‘‘ යන මාතෘකාව යටතේ උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබාදීමට අදාළව අයදුම්පත් කැඳවන ලදී.
එ අනුව උපාධිධාරීන ඉල්ලූම් කරන ලදී. එසේ ඉල්ලූම් කිරීමේදී වයස 35 එ වැඩි උපාධිධාරීන්ට අවස්ථාව අහිමි කර තිබූ අතර, සංගමය අදාළ බලධාරීන් සමග සාකච්ඡුා කොට එම අවස්ථාව ලාබාගන්නා ලදී. එම අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය ලෙස සටහන්ව තිබුණේ 2017.9.8 දින යි. මේ අනුව 2017.9.8 දිනය උපාධිය සම්පූර්ණ කර ඇති උපාධිධාරීන් සියලූදෙනා අයදුම්පත් යවන ලදී.
මේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් අඛණ්ඩව අප විමසිල්ලෙන් සිටි අතර අවස්ථා කිහිපයක දී සංගමය එවකට නියෝජ්‍ය ඇමති හර්ෂ ද සිල්වා මහතා සමග ද එවකට අමාත්‍යාංශ ලේකම්ව සිටි ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා සමග ද වත්මන ලේකම්වරයා සමග ද අග‍්‍රාමාත්‍ය ලේකම් දඩල්ලගේ මහතා සමග ද ඔබතුමාගේ ලේකම්වරු සියලූදෙනා (ඔබතුමා ඒ බව දන්නවා ඇත( සමග ද සාකච්ඡුා කර ඇත. ඔබතුමාට ද මේ පිළිබඳ කරුණු දක්වා, මේ ගැන සාකච්ඡා කිරීමට අවස්ථාවක් ඉල්ලා අවස්ථා ගණනාවක ලිපි එවා ඇත. ලිපි ලැබුණ බවටත් අදාළ මැදිහත්වීම කරන බවටත් වන සුපුරුදු ලිපි ආපසු ලැබුණු අතර සිදු වූ කිසිවක් නැත.

මේ අතර අමාත්‍යාංශය මගින් සාකච්ඡුා වට කිහිපයකින් පසු අපේ‍්‍රල් 16 දින සිට අදාළ බඳවා ගැනීම සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් සම්මුඛ පිරීක්ෂණ පටන් ගන්නා ලදී. එය ඉතිහාසයේ සිදු වූ අසාර්ථකම සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් බව දැන් ඔබතුමාට ද දැනගැන්නට ලැබී ඇතිවාට කිසිදු සැකයක් නැත. ඒ පිළිබඳ දැනුම්දීමට කරුණු රැසක් ඇත. කෙටියෙන් ම කිවහෙත් එම සම්මුඛ පරීක්ෂණ එහෙම් පිටින්ම අවලංගු කළ යුතු මට්ටමේ පවතී. උදාහරණ ඕනෑතරම් සැපයීය හැකිය. වඩාත් කණගාටු කරුණු වන්නේ අයදුම් කළ සැමට (35 වැඩි උපාධිධාරීන්, 2017 උපාධිය අවසන් කළ අයදුම්කළ උපාධිධාරීන් හා HNDA ඩිප්ලෝමාධාරීන්) සම්මුඛ පිරීක්ෂණ සදහා කැදවීම් ලිපි ලැබුණ ද සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ දී ඇතැම් දිස්ත්‍රික්ක වලින් 35ට වැඩි, 2017 උපාධිධාරීන් සහ HNDA ඩිප්ලෝමාධාරීන් හරවා එවීම සහ ප‍්‍රතික්ෂේප කිරීමයි. නමුත් ඇතැම් දිස්ත‍්‍රිකවල ඔවුන් විධිමත්ව සම්මුඛ පරීක්ෂණයට බදුන් කළ ඇත. මේ එකකි.

මේ මතුව ඇති තත්වය ගැන වහාම අප සාකච්ඡුා කළ කරන ලදී. ඒ සාකච්ඡා පිළිබද කිසිදු විශ්වාසයක් අපට නැති නිසා ඔබතුමාට අවසන් ලිපියක් එවීමට ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමය සියලූ පළාත් සංගම් එක්ව තීරණය කරන ලදී.

ඔබතුමා පැවසූ පරිදි දැන්ට සිටින සියලූ උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබාදීමට අදාළ පුරප්පාඩු පවති. ගුරු පත්වීම (පළමුව ගුරු විභාග සමතුන්ට ලබාදී) ලබාදුනහොත් ඒ ප‍්‍රමාණය විශාල පිරිසකි. දැනට පාසල්වල ගුරුවරු නැතිව දෙමාපියන් උද්ඝෝෂණ කරනු ඔබතුමා දන්නවා ඇත. බහුතරයක් පාසල්වල චිත‍්‍ර, නැටුම්, සංගීත ආදී සෞන්දර්ය විෂයයන් උගැන්වීම සදහා ගුරුවරු නැත. (පුරප්පාඩු පවතින පාසල් අපට පෙන්විය හැකිය)

දැනට දැනගන්න්ට ලැබී ඇති තොරතුරු අනුව සංවර්ධන නිලධාරීන් ලෙස පුහුණුවට බදවා ගැනීමට තීරණය කර ඇත්තේ 20000 ක (අග‍්‍රාමාත්‍ය ලේකම් දඩල්ලගේ මහතා ප‍්‍රකාශ කළේ එම ප‍්‍රමාණය ඊට වඩා වැඩි වන බවයි) ප‍්‍රමාණයක් බවයි. කඩිනමින් ගුරු පත්වීම් ලබාදී මෙම ප‍්‍රශ්නය විසදීමට ඔබතුමා මැදිහත් වුවහොත් අනිවාර්යයෙන් දැනට රැකියා විරහිතව සිටින සියලූ උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබාදීමේ කිසිම ගැටලූවක් වන්නේ නැත.
මේ වනවිට උපාධිධාරී රැකියා ලබාදීමට අදාළව දේශපාලකයින් නාම ලේඛන සැදීමට පටන්ගෙන ඇත. උපාධිධාරීන් තම කාර්යාලවලට ගෙන්වා ගනිමින් රැස්වීම් පවත්වන තත්වයට එය පත්ව ඇත. එය ඉතා පිළිකුල් සහගත තත්වයකි. (ඔප්පු කළ හැක)
ඒ අනුව
1. අයදුම් කළ සියලූම උපාධිධාරීන්ට (35 ට වැඩි, 2017 උපාධිධාරීන්, HNDA ඩිප්පෝමාධාරීන් ඇතුඑ) උපාධි ලබාගත් වර්ෂය හා දිනය පදනම්ව (උපාධිය හා හැදෑරූ විෂය ක්ෂේත‍්‍ර අනුව) නිවේදනයේ සදහන්ව තිබූ පරිදි වසරක පුහුණුවට බදවා ගැනීම සහ ඉන්පසු විශ‍්‍රාම වැටුප් සහිතව ස්ථිර රැකියාවක් ලබාදීම
2. වයස 35 ට වැඩි උපාධිධාරීන්ට ප‍්‍රමුඛතාවය ලබාදීම (2012 වයස 30ක වූ උපාධිධාරීයා මේ වනවිට 35 පසුකර ඇත. 2012 පත්වීම් ලබාදීමේදී ද මේ ගැටලූව විශේෂ තත්වයක් සේ සලකා විසදන ලදී) බදවා ගැනීමට අදාළ මැදිහත්වීම සිදුකිරීම.
3. අයදුම් කළ සියලූ උපාධිධාරීන් විධිමත්ව සම්මුඛ පිරීක්ෂණයට කැදවීම හා විධිමත්ව ලංකාවේම එක ම පටිපාටියකට අනුව ලේඛන සකස් කිරීම.
4. සියලූ පළාත් ගුරු විභාග සමතුන්ට කඩිනමින් (ජුනි 1 පුහුණුවට බඳවා ගැනීමට පෙර) ගුරු පත්වීම් ලබාදීම, විභාග නොපවත්වා ඇති පළාත්වල නැවත ගැසට් කර අදාළ ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීමට කටයුතු ආරම්භ කිරීම.
5. පසුගියදා පැවැති ජාතික පාසල් ගුරු විභාගයේ ප‍්‍රතිඵල කඩිනමින් ලබාදී දී අදාළ බදවා ගැනීම් ජුනි 1 ට පෙර සිදුකිරීම
6. ETF - EPF කැපෙන උපාධිධාරීන් රාජ්‍ය සේවයට බදවා නොගැනීමට ගෙන එන තීරණයක මුල් අවස්ථාව මෙය විය හැක. එබැවින් එම අසාධාරණ, අයුක්ති සහගත කොන්දේසිය වහා ඉවත් කිරීම
7. ඌණ සේවාවල සිටින උපාධිධාරීන්ට මෙම අවස්ථාව ලබාදීමට අදාළ මැදිහත්වීම සිදුකිරීම

ආදී මූලික කරුණු පිළිබද ඔබතුමාගේ කාරුණික අවධානයට යොමු කිරීමට කැමැත්තෙමු.

මේ පිළිබද ඉක්මන් සාකච්ඡුවක් ලබාදෙන ලෙසත්, සාකච්ඡුාවක් ලබාදීමට නොහැකිනම් මේ පිළිබද ආණ්ඩුවේ ස්ථාවරය 2018 මැයි මස 8 දිනට පෙර දැනුම්දෙන ලෙසත් ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිමු.
මේ පිළිබදව ඔබතුමාගේ අවධානය දැන්වත් නිසිපරිදි යොමුවන්නේ නැතිනම් දැවැන්ත ක්‍රියාමාර්ගවලට එළඹීමට උපාධිධාරීන් තීරණය කර ඇති බව අවධාරණය කර සිටිමු.

ස්තූතියි.
මෙයට,
කැදවුම්කරු,
(තැන්නේ ඤාණානන්ද හිමි)

මෙම ප්‍රවෘත්තිය පූර්ණවශයෙන් පිළිනොගන්නේ නම් ඔබට පිළිතුරු පල කර ගැනීමේ අයිතිය තිබේ. ඔබේ අනන්‍යතාවය සමඟ ඔබට පිළිතුරුදීමට හැකිය.
ඊමේල් - [email protected] දුරකථන - +94 114 546 362

Top