පුවත්

ඊයේ කොවිඩ් මරණ නෑ

Published

on

කොවිඩ්-19 ආසාදිත මරණ කිසිවක් ඊයේ (12) වාර්තා නොවූ බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා තහවුරු කර තිබේ.

ඒ අනුව, මේ දක්වා සිදුවූ මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 16,768කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Exit mobile version