ක්‍රීඩා

ක්‍රීඩා ඇමති ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක් පත් කරයි

Published

on

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ විසින් පුද්ගලයින් තිදෙනෙකුගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත්කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු නිලවරණය කැඳවීම සහ පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම අදාල කමිටුවට පැවරී ඇත.

ඒ.ජී.සී. දේශප්‍රිය මහතා ගේ සභාපතිත්වයෙන් ද පිහිටුවනු ලබන මෙම කමිටුවේ ලේකම්වරයා ලෙස එන්.කේ. කපුරුබණ්ඩාර මහත්මියද, භාණ්ඩාගාරික ලෙස කේ.ඒ.ආර්.සී කහඳවල මහතාද පත්කරමින් අදාල ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

Trending

Exit mobile version