පුවත්

සති අන්තයේ පැය 2ක විදුලි කප්පාදුවක්

Published

on

නොවැම්බර් 26 සහ 27 යන දෙදින පැය 2ක විදුලි කප්පාදුවක් සඳහා මහජන උපයෝගීතා කොමිසම අවසර ලබා දී තිබේ.

ඒ අනුව A -W  කාණ්ඩවලට දිවා කාලයේ පැය 1 ක් සහ රාත්‍රී  කාලයේ  පැය 1ක් ලෙස විදුලි කප්පාදුව සිදුවෙනු ඇත.

Trending

Exit mobile version