පුවත්

හර්ෂ තනතුර අතහරී: හර්ෂ වෙනුවට චරිත කෝප් කමිටුවට

Published

on

පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ (කෝප්) සාමාජිකයෙක් ලෙස නම් කර සිටි ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා එම තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

එම පුරප්පාඩුව සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය චරිත හේරත් මහතා ව නම්කර ඇත.

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ආරම්භ වූ විට නියෝජ්‍ය කථානායක අජිත් රාජපක්ෂ මහතා ඒ බව නිවේදනය කළේය.

Trending

Exit mobile version