ව්‍යාපාර

රුපියල තවදුරටත් ශක්තිමත් වෙයි

Published

on

මහබැංකුව අද (23) නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතිකයන්ට අනුව ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂ්ව රුපියල තවදුරටත් ශක්තිමත් වී තිබේ.

එහි ගැනුම් මිල රු. 311.26ක් ලෙස දැක්වුණු අතර විකුණුම් මිල සටහන් වූයේ රු. 328.60ක් ලෙසයි.

ඊයේ (22) දිනයේ ඇමරිකානු ඩොලරයේ විකුණුම් මිල රුපියල් 330.16ක් දැක්වුණි.

Trending

Exit mobile version