පුවත්

ලිට්‍රෝ ගෑස් මිලේ වෙනසක් නෑ

Published

on

ලිට්‍රෝ ගෘහස්ථ ගෑස් මිල මෙම මස වෙනස් නොවන බව එම ගෑස් සමාගමේ සභාපති මුදිත පීරිස් මහතා පවසයි.

ඒ අනුව ලිට්‍රෝ ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර ප්‍රමාණ තුනේම මිල පසුගිය මස පැවති මිලේම පවතිනු ඇත.

මේ මාසයට අදාළව නියත මිල වැඩිවීමක් තිබුණත් ඒ පාඩුව සමාගම දරාගෙන ජනතාවට සහනයක් ලබාදීමට කටයුතු කළ බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Trending

Exit mobile version