කලා

සිඩ් – කියාරා විවාහ වෙයි! (ඡායා)

Published

on

පවිය.

රාජස්තාන් ප්‍රාන්තයේ සූර්යගර් පැලස් හෝටලේ පැවති ඔවුන්ගේ විවාහයේ සොඳුරු අවස්ථා කිහිපයක් කියාරා විසින් සිය ඉන්ස්ටර්ග්‍රෑම් පිටුවට එක් කර තිබුණේ ඔවුන් දෙදෙනා එක්ව රඟපෑ ශර්ෂාහ් චිත්‍රපයේ ජනප්‍රිය දෙබසක් ද සමගයි.

Trending

Exit mobile version