පුවත්

අතුරු විදුලි ගාස්තු සංශෝධනයට PUCSL ඒකමතිකව බෑ කියයි

Published

on

අතීතයට බලපාන ආකාරයට විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමට අනුමැතිය නොදීමට මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සාමාජිකයින් ඒකමතිකව තීරණය කරයි – කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක

2023 ජනවාරි 01දා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි කැබිනට් මණ්ඩලය යෝජනා කළ අතුරු විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය ක්‍රියාත්මක නොකිරීමට අද (31) දිනයේදී මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව ඒකමතික තීරණයකට පැමිණ තිබේ.

ඒ, අද පැවති රැස්වීමේදීය.

අතීතයට බලපාන ආකාරයට විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමට අනුමැතිය නොදීමට එහි සියලු සාමාජිකයන් ඒකමතිකව තීරණය කළ බව කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා මාධ්‍ය වෙත පවසා තිබේ.

Trending

Exit mobile version