පුවත්

අද පස්වරුවේ දුවනව සියළු කාර්යාල දුම්රිය අවලගු කරයි

Published

on

අද (04) පස්වරුවේ ධාවනයට නියමිත සියලු කාර්යාල දුම්රිය අවලංගු කිරීමට සිදුවන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.දුම්රිය සේවක වර්ජනය හේතුවෙන් මේ තත්ත්වය මතුව තිබේ.

Trending

Exit mobile version