පුවත්

ඉහළ මිලකට ඇති පළිබෝධ නාශක නියාමනයට නියෝග

Published

on

එකම පළිබෝධ නාශකය විවිධ නම්වලින් අධික මිලකට අලෙවි කිරීම වහාම නියාමනය කරන ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පළිබෝධ නාශක රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

පළිබෝධ නාශක නම් කිරීමේ දී වල් නාශක හා කෘමිනාශක වල ඇතුලත් වන නාමයෙහි 75%ක් අඩංගු රසායනික නාමය ඇතුලත් වනසේ නාමකරණය කළ යුතුය.

නමුත් ඇතැම් ප්‍රදේශවල අලෙවි කරන පළිබෝධ නාශක වල එම ප්‍රමිතීන් අනුගමනය කර නැති බවත් එම පළිබෝධ නාශක වගාවන්ට භාවිත කළ ද නිසි ප්‍රතිඵල නොලැබෙන බවත් ගොවීන්  කෘෂිකර්ම  අමාත්‍යවරයාට දැනුම් දී තිබේ.

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව,ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය හෝ පළිබෝධ නාශක රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයට ලබා දෙන තත්වයෙන් බාල කෘමිනාශක හා වල්නාශක අලෙවි කරන හා බෙදාහරින ආයතන හා පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියත්මක කරන අතර එවැනි සමාගම් අසදු ලෝඛන ගත කිරීමට පියවර ගන්නා බවද කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා පවසා ඇත.

(ලංකාදීප)

Trending

Exit mobile version