පුවත්

කොළඹට පැය 18ක් වතුර කැපෙයි!

Published

on

කොළඹ ප්‍රදේශ රැසකට අද (07) දිනයේ පැය 18ක කාලයක්  ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසයි.

අද රාත්‍රී 10 සිට හෙට (08) පස්වරු 04.00 දක්වා කාලය තුළ ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව එම මණ්ඩලය සඳහන් කළේය.

අදාළ කාලය තුළ කොළඹ 01, 02, 03, 04, 07, 09, 10 සහ 11 යන ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට නියමිතය.

Trending

Exit mobile version