පුවත්

“ත්‍රස්ත විරෝධී” පනත් කෙටුම්පතට එරෙහිව පෙත්සම් 6ක්

Published

on

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 121(1) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව, “ත්‍රස්ත විරෝධී” නමැති පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද පෙත්සම් 06ක පිටපත් තමා වෙත ලැබී ඇති බව කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා අද (23) පාර්ලිමේන්තුවට දන්වා තිබේ.

තවද, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 121(1) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව, “ක්ෂුද්‍රමූල්‍ය සහ ණය නියාමන අධිකාරිය” නමැති පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද පෙත්සම් 02ක පිටපත්ද තමා වෙත ලැබී ඇති බව කථානායකවරයා දැනුම් දුන්නේය.

මේ අතර, වේලු කුමාර් මහතා සහ තවත් මන්ත්‍රීවරයන් 21 දෙනෙකු විසින් කරන ලද ලිඛිත ඉල්ලීම මත “ශ්‍රී ලංකාවේ කඳුකර වතු ප්‍රජාවේ අභිවර්ධනය සඳහා වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සංසදය” (Caucus for the Evolution of Malaiyaga Plantation Community in Sri Lanka) ස්ථාපිත කිරීම පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් එකී කාරක සභාවේ පසුගිය 12දා පැවති රැස්වීමේ දී අනුමත කර ඇති බවද කථානායකවරයා සභාවට දැනුම් දුන්නේය.

Trending

Exit mobile version