පුවත්

ත්‍රස්ත විරෝධී පනතේ දෝෂ නිවැරදි නෑ – එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් විශේෂඥයන්

Published

on

ශ්‍රී ලංකාවේ යෝජිත නව ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම්පත මඟින් ත්‍රස්‌තවාදය වැළැක්වීමේ පනතේ තිබූ දෝෂ නිවැරදි නොවන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් විශේෂඥයන් ප්‍රකාශ කරයි.

නව නීතිය ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වන බව සහතික කරන ලෙසද රජයෙන් ඉල්ලා සිටින බව එම විශේෂඥයන් පැවසුවේය.

වත්මන් ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත එහි අපැහැදිලි භාවිතයන්, මූලික මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීමට විධිවිධාන අවම වීම හා ස්වාධීන අධීක්ෂණයක් නොමැතිකම හේතුවෙන් ජාත්‍යන්තර නීතිය උල්ලංඝනය කරන බව මීට පෙර මානව හිමිකම් විශේෂඥයන් ප්‍රකාශ කර තිබූ බව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ප්‍රකාශ කළේය.

නව පනත් කෙටුම්පත මඟින් මෙම දෝෂ නිවැරදි නොවීම ඉතාමත් කණගාටුදායක කරුණක් බවද එම විශේෂඥයන් පැවසූ බව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහකොමසාරිස් කාර්යාලය ප්‍රකාශ කළේය.

එමෙන්ම නව පනත් කෙටුම්පත මඟින් ත්‍රස්තවාදය පිළිබඳ නිර්වචනයට ඉතා සීමිත වෙනස්කම් කිහිපයක් පමණක් එක් කර තිබෙන බව හා මෙම කෙටුම්පත මඟින් පොලිස් බලතල යම් ආකාරයකින් වැඩි කර ඇති බවද එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් විශේෂඥයන් පවසා ඇත.

කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකාව නව පනත් කෙටුම්පතක අවශ්‍යතාවය හඳුනාගෙන තිබීම පිළිබඳව සතුටට පත්වන බවත් ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම්පතේ ධනාත්මක අවස්ථා කිහිපයක් පවතීන බවත් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් විශේෂඥයන් වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

(ලංකාදීප)

Trending

Exit mobile version