පුවත්

නාරංගල කඳු පංතිය අභය භූමියක් කරන්න යයි

Published

on

බදුල්ල, කන්දෙකැටිය, සොරණාතොට ප්‍රා දේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිහිටි නාරංගල කඳු පද්ධතිය අභය භූමියක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට නියමිතය.

හෙක්ටයාර 239,276 ක භූමි ප්‍රමාණයක් මෙසේ නාරංගල අභය භූමිය ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කිරීමටත්, එම භූමි ප්‍රදේශයට අයත් පෞද්ගලික හා ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයත් වන භූමි ප්‍රදේශයන් රජයට අත්පත්කර ගැනීමටත්, ඉන් අනතුරුව සම්පූර්ණ භූමි ප්‍රදේශය වන ජීවී ජාතික රක්ෂිතයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීමටත් වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යතුමිය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හැමිවී තිබේ.

ඉතාමත් වටිනා ජල පෝෂක ප්‍රදේශයක් මෙම ප්‍රදේශයේ ජල උල්පත් 100කට වැඩි ප්‍රමාණයක් පවතින අතර, යම ඔය, මොරගොල් ඔය, අඹ ගඟ ඔය මෙම ප්‍රදේශය හරහා පෝෂණය වේ. ඊට අමතරව, මෙය ජෛව විවිධත්වයෙන් අනූන ප්‍රදේශයක් ලෙසද සැලකේ.

Trending

Exit mobile version