පුවත්

පියත් නිකේෂල අත්අඩංගුවට

Published

on

සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරී පියත් නිකේෂල මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිඝණක අපරාධ විමර්ශන ඒකකය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

සමාජ මාධ්‍ය නියාමන පනත යටතේ ගොනුකළ පැමිණිල්ලකට අනුව ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහා අද (29) ඔහු කොළඹ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත කැඳවා තිබුණු අතර, ප්‍රකාශය සටහන් කරගැනීමෙන් පසුව ඔහුව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

Trending

Exit mobile version