පුවත්

පුංචි ඡන්දය යළිත් කල් යයි

Published

on

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීම දෙවන වතාවටත් කල් දැමීමට සිදුව ඇතැයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කරයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් එම කොමිසම විසින් නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනය පහත දැක්වේ :

Trending

Exit mobile version