පුවත්

පොලිස්පති අද යයි?

Published

on

පොලිස්පති ධූරයේ වැඩ බැලීම සඳහා සී. ඩී. වික්‍රරමරත්න මහතාට දෙවැනි වරට ලබා දී තිබු මාස 3 ක  කාලය අද (09) දිනෙන් අවසන් වන බව පොලිස් මූලස්ථාන ආරංචි මාර්ගවලින් වාර්තා වේ.

පසුගිය ජුනි මස 09 වැනිදා සිට බැලපැවැත්වෙන පිරිදි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙම සේවා දිගුව ලබා දී තිබුණි.

ශ්‍රි ලංකාවේ 35 වැනි පොලිස්පතිවරයා වශයෙන් 2020 නොවැම්බර් මස පත් වු පොලිස්පති සී. ඩී. වික්‍රමරත්න මහතා පසුගිය මාර්තු මස 25 වැනි දින පොලිස්පති ධුරයෙන් විශ්‍රාම යාමට නියමිතව තිබු අතර ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඔහුට  මාස 3 ක සේවා දිගුවක් ලබා දී තිබුණි.

පළමු සේවා දිගුව අවසන් වීමෙන් පසුව දෙවන සේවා දිගුව ඉකුත් ජුනි මස 09 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි මාස තුනක කාලයක් සදහා ලබා දී තිබුණි.

පොලිස්පතිවරයාගේ සේවා ධුරය අවසන් වීම නිසා පොලිස්පති ධුරය සදහා වෙනත් නිලධාරියකු පත්කරන්නේ ද  නැතහොත් සී. ඩී. වික්‍රමරත්න මහතාට  නැවත වරක් සේවාදිගුවක් ලබා දෙන්නේ ද යන්න මෙතෙත් තීරණයක් ගෙන නොමැති බව පොලිස් ආරංචි මාර්ග පවසයි.

Trending

Exit mobile version