පුවත්

මැයි 09දා ද‌ේපල හානි වූ දේශපාලඥයන් 75%ක්  වන්දි අරගෙන

Published

on

පසුගිය වසරේ මැයි 09 වැනිදා හටගත් අරගලකාරී තත්ත්වය නිසා නිවාස ගිනි තැබීම් හේතුවෙන් දේපළ අහිමි වූ මැති ඇමැතිවරුන් හා ප්‍රාදේශීය දේශපාලකයන්ට තක්සේරු කරන ලද වන්දි ගෙවීම්වලින් 75% ක් දැනටමත් ගෙවා අවසන් බව වාර්තා වේ.

නිවාස ගිනි තැබීම් හේතුවෙන් දේපළ අහිමි වූ මැති ඇමැතිවරුන් හා ප්‍රාදේශීය දේශපාලකයන් 586 දෙනකුට රජය විසින් වන්දි ගෙවීමට තීරණය කර තිබේ.

රජයේ හානි පූර්ණ කාර්යාලය මගින් මෙම වන්දි ගෙවීම සිදු කරන අතර ඇමැතිවරුන්, මන්ත්‍රීවරුන්, නගරාධිපතිවරුන්, ප්‍රා. සභා නියෝජිතයන් හා දේශපාලන ක්‍රියාධරයන් මෙලෙස වන්දි ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා තිබේ. 

රජයේ තක්සේරුකරු විසින් විනාශ වූ දේපළ ගැන කරන ලද තක්සේරුව අනුව වන්දි මුදල් නියම කර ඇත.

Trending

Exit mobile version