පුවත්

වටේටම ණය තෙල් සංස්ථාව ගිණි පොලියට ණය අරගෙන

Published

on

පාඩු ලබන තෙල් සංස්ථාවේ රාජ්‍ය බැංකුවකින් සීයට විසිඅටේ පොලියට ණයට ගෙන මාස දහයක් පොලී රහිතව අයකර ගැනීමේ පොරොන්දුව මත රුපියල් තිස්දහස බැගින් (30,000) සේවකයන් පන්දහසකට ආසන්න පිරිසකට ලබාදී තිබේ.

සේවකයන්ට මෙම මුදල ලබාදී ඇත්තේ ඔවුන්ගේ දරුවන්ට පොත් මිලදී ගැනීම සඳහාය.

ඒ අනුව අදාළ බැංකු ණය සඳහා පොලිය සංස්ථාව මගින් දැරීමට නියමිතය.

මේ ආකාරයට පසුගිය සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද සඳහාද සීයට විසිදෙකේ (22%) බැංකු පොලියකට රාජ්‍ය බැංකුවකින් ලබාගත් ණය මුදලකින් සෑම සේවකයකුටම රුපියල් පනස්දහසක් (50,000) නැවත අයකර ගැනීමේ පදනම මත ලබාදුන්නද මාස හයක් ගතවී ඇතත් එම මුදල් වාරික අයකර ගෙන නොමැති බව වාර්තා වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් තෙල් සංස්ථාවේ ඉහළ නිලධාරියකුගෙන් කළ විමසුමකදී ඔහු සඳහන් කළේ සේවක අයිතිවාසිකමක් ලෙස සලකා ඉගෙන ගන්නා ළමයින් සඳහා පාසල් පොත් ලබාගැනීමට එම මුදල් ලබාදෙන බවයි.

අලුත් අවුරුද්දට ලබාදුන් පනස්දහසක ණය මුදල අය නොකර ගන්නා බවක් සඳහන් කර නොමැති බවත්, මේ වනතෙක් එම මුදල් අයකිරීම ආරම්භ කර නොමැති බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

Trending

Exit mobile version