පුවත්

විදුලි ගාස්තු සඳහා මිල සූත්‍රයකට කැබිනට් අනුමැතිය

Published

on

විදුලි ගාස්තු සඳහා පිරිවැය ගැලපුමක් සහිත මිල සූත්‍රයක් සකස් කිරීමට ඉදිරිපත් වූ යෝජනාවකට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

අද පැවති කැබිනට් රැස්වීමේදී මෙම අනුමැතිය හිමිව ඇත.

කෙසේ වෙතත් මීට අදාල පියවර තීන්දුවන්නේ එම යෝජනාව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුවයි.

Trending

Exit mobile version