පුවත්

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ ශිෂ්‍ය අත්පොත ඩිජිටල් වෙයි

Published

on

2023/2024 විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ ශිෂ්‍ය අත්පොත ඩිජිටල් මාධ්‍යයෙන් නිකුත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

2023 අ.පො.ස. උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල පදනම් කරගනිමින් 2023/2024 විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යන වර්ශය සඳහා රජයේ විශ්වවිද්‍යාල වලට සිසුන් ඇතුළත් කරගැනීමට අදාල විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ ශිෂ්‍ය අත්පොත ඩිජිටල් මාධ්‍යයෙන් නිකුත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

මේ පිළිබඳ මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීමේ අද (03) රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තුමේන්තුවේ ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණි.

Trending

Exit mobile version