පුවත්

STF එක පාතාල වෙඩික්කරුවන් කියා වැරදි අයට වෙඩි තියලා!

Published

on

STF එක පාතාල වෙඩික්කරුවන් කියා වැරදි අයට වෙඩි තියලා! මුල්ලේරියාවේ සහ අහුන්ගල්ලේ සිදුවූ වෙඩි තැබීම්වල වෙඩික්කරුවන් යැයි පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකාය අතින් මියගියේ එම වෙඩි තැබීම් සිදුකළ සැබෑ අපරාධකරුවන් නොවන බව පොලිස් විමර්ශන කණ්ඩායම් විසින් අනාවරණය කරගෙන ඇතැයි වාර්තා වේ. පාතාල මර්දන ක්‍රියාදාමයේ නිරත වෙමින් පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකාය විසින් සිදුකරන මෙම ක්‍රියාවන් ඝාතනවලට අදාළ විමර්ශන වෙනතකට හැරවීමේ උවමනාවක් මත සිදුකරන්නේ යැයි පාතාල මර්දන රාජකාරියේ නිරත පොලිස් විමර්ශන කණ්ඩායම් අවධාරණය කරති. මූලාශ්‍රය – අරුණ

Trending

Exit mobile version