පුවත්

අමාත්‍යාංශ ලේකම් පුටුවක් අලුත් වේ

Published

on

කෘෂිකර්ම හා වැව්ලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා වශයෙන් බී.එල්.ඒ.ජේ.ධර්මකීර්ති මහතා පත්කර තිබේ.

2023 ඔක්තෝබර් 27 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් මෙම පත්කිරීම සිදුකර ඇත.

ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය පහත පරීදිය.

Trending

Exit mobile version