පුවත්

ඇමෙරිකාවේ ‘හාට් ටු හාට්’ ඖෂධ තොගයේ තෙවැනි කොටසත් එයි!

Published

on

ඇමෙරිකාවේ ‘හාට් ටු හාට්’ (හදවතට හදවත්) ජාත්‍යන්තර සංවිධානය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට පරිත්‍යාග කරන ඖෂධ තොගයේ තෙවැනි කොට ඇමෙරිකාවේ වොෂින්ටන් නුවර ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය වෙත භාර දී තිබේ.

හදිසි වෛද්‍ය ආධාරයක් ලෙස ලබාදුන් මෙම අත්‍යාවශ්‍ය ඖෂධ තොගයේ වටිනාකම ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 7.27ක් (රුපියල් බිලියන 2.7ක) පමණ වෙයි.

එම සංවිධානය විසින් මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකාව වෙත පරිතාග්‍ය කර ඇති ඖෂධ තොගය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 19.9ක් (රුපියල් බිලියන 7.4ක්) පමණ වෙයි.

මෙම ඖෂධ ඇමෙරිකාවේ සිට ශ්‍රී ලංකාව වෙත ගෙන ඒම දක්වා වූ සියලුම වියදම් හාට් ටු හාට් ආයතනය විසින් දරණ අතර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මේවා වගකීමෙන් බෙදා හැරීම පමණක් සිදුකළ යුතු වෙයි.

Trending

Exit mobile version