පුවත්

උද්ධමනය පහළට..!

Published

on

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව නොවැම්බර් මසට සාපේක්ෂව දෙසැම්බර් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය තවදුරටත් පහළ ගොස් තිබේ.

මේ අනුව නොවැම්බර් මස සටහන් වූ උද්ධමනය දෙසැමබර් මාසය වනවිට 61% සිට 57.2% ක් දක්වා 3.8% කින් පහළ ගොස් ඇත.

එමෙන්ම ආහාර උද්ධමනයද නොවැම්බර් මස සටහන් වූ අගයට සාපේක්ෂව දෙසැම්බර් මාසයේදී 73.7 % සිට 64.4 % ක් දක්වා පහළ වැටි තිබේ.

Trending

Exit mobile version