පුවත්

ඔක්තෝබරයේ උද්ධමනය පහළට

Published

on

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව ඉකුත් සැප්තැම්බර් මසට සාපේක්ෂව ඔක්තෝම්බර් මස උද්ධමනය 3.1% කින් පහත ගොස් ඇති බව ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ නවතම දත්ත වාර්තාව පෙන්වා දෙයි.

එම දත්ත වාර්තාවලට අනුව ඉකුත් සැප්තැම්බර් මාසයේ 73.7% ක් වූ උද්ධමනය ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී 70.6% දක්වා පහත වැටී ඇත.

තවද, සැප්තැම්බර් මස 85.8% ක් වූ ආහාර කාණ්ඩයේ උද්ධමනය ඔක්තෝම්බර් මස 80.9% ක් දක්වා පහත වැටී ඇති බවද එම දත්ත වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් දැක්වේ.

එසේම, සැප්තැම්බර් මස 62.8% ක් වූ ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ උද්ධමනයද ඔක්තෝම්බර් මස 61.3%ක් දක්වා පහත වැටී ඇත.

Trending

Exit mobile version