පුවත්

ඔන්ලයින් පනත ගැන කතා නායකගෙන් ජනතාවට නිවේදනයක්‍

Published

on

මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත හෙවත් ඔන්ලයින් පනත පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කරමින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

එය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණයට පටහැනිව සම්මත කර ඇති බවට දැනුවත්භාවයෙන් තොරව සහ පදනම් විරහිත ලෙස පළකර ඇති වාර්තා පිළිබඳව කථානායක කාර්යාලය විසින් මහජනතාවට කරනු ලබන පැහැදිලි කිරීමක් එහි දැක්වෙයි.

එම නිවේදනය පහතින්,

Trending

Exit mobile version