පුවත්

ගණේමුල්ලේ සංජීව දින 90ක් රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කිරීමට අවසර

Published

on

ත්‍රස්තවාදය වැළක්වීමේ පනත යටතේ ගණේමුල්ලේ සංජීව දින 90ක් රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා අද (15) පොලීසිය විසින් අවසර ලබාගෙන ඇත.

කටුනායකදී අත්අඩංගුවට ගත් ප්‍රබල මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවෙකු සහ සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවෙකු වන ගණේමුල්ලේ සංජීව කොළඹ උතුර අපරාධ කොට්ඨාශය භාරයේ රඳවාගනිමින් ප්‍රශ්න කරනු ලබයි.

Trending

Exit mobile version