පුවත්

ට්කට් නැතිව දුම්රියේ ගියොත් වැඩ වරදියි!

Published

on

ප්‍රවේශපත්‍ර නොමැතිව දුම්රියෙන් ගමන් ගන්නා මගීන් පිළිබඳ සිදුකරනු ලබන වැටලීම් වැඩි කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන ඇත.

කොවිඩ් -19 වෛරස ව්‍යාප්තියත් සමග දුම්රිය මගීන්ගේ ප්‍රවේශපත්‍ර පරීක්ෂා කිරීමේ කටයුතු තාවකාලිකව නතරවී තිබුණි.

මේ හේතුවෙන් ප්‍රවේශපත්‍ර නොමැතිව දුම්රියෙන් ගමන් කිරීමට වැඩි වශයෙන් ‍පෙළඹී ඇති අතර මෙහි මූලික වැටලීම් මරදාන හා කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථාන මුල්කර ගනිමින් සිදුකරනු ඇත.

මේ අතර අගෝස්තු මාසයේ සිට මේ දක්වා වූ කාලසීමාව තුළ මරදාන දුම්රිය ස්ථානයෙන් ප්‍රවේශපත්‍ර නොමැතිව ගමන් කළ මගීන් 72කින් දඩ මුදල් වශයෙන් රුපියල් 225,000කට ආසන්න මුදලක් අයකර ඇති බව දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමය පවසයි.

Trending

Exit mobile version