පුවත්

ත්‍රස්ත විරෝධී පනත මැතිසබේට දැමීම කල් දමයි!

Published

on

ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම කල් දැමීමට තීරණය කළ බව අධිකරණ බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ  මහතා පවසයි. 

අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ,  ඉල්ලීම් සලකා බලා පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම කල් දැමීමට තීරණය කළ බවයි.

Trending

Exit mobile version