පුවත්

දුම්රිය ආසන වෙන්කිරීම සම්පුර්ණයෙන්ම ඔන්ලයින් ක්‍රමයට

Published

on

අද (14) රාත්‍රී 07 සිට දුම්රිය ආසන වෙන්කිරීම සම්පුර්ණයෙන්ම මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ සිදුකළ හැකි බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. 

ආසන වෙන් කිරීමේ දී මේ දක්වා 40%ක ප්‍රතිශතයක් පමණක් මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ සිදුකිරීමට අවස්ථාව සලසා දී තිබු අතර අද සිට එය සම්පුර්ණයෙන්ම මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ පමණක් සිදුවනු ඇත.

මෙම සේවාව මඟින්  සාමාන්‍ය පරිදි දුම්රිය ආසන වෙන් කර ගැනීම සඳහා මෙන්ම වොරන්ට් බලපත්‍ර මඟින්  ආසන වෙන් කර ගැනීම සඳහා ද අවස්ථාව සලසාදී තිබේ. 

ඒ අනුව www.seatreservation.railway.gov.lk වෙබ් අඩවිය හෝ මොබිටෙල්, හච් හා එයාර්ටෙල් යන  දුරකථන ජාල හරහා  365 ඇමතීමෙන් ද, ඩයලොග් දුරකථන  ජාලයෙන් 444 ඇමතීමෙන් ද, ටෙලිකොම් ස්ථාවර දුරකථන ජාලයෙන් 1265 ඇමතීමෙන් ද මෙම සේවාව ලබාගත හැකිය. 

එසේම ‘Sri Lanka Railways Reservation’ යන ජංගම දුරකථන යෙදවුම හරහා ද ආසන වෙන් කරවා ගැනීමේ පහසුකම සලසාදී ඇත.

Trending

Exit mobile version