පුවත්

පාසල් නිවාඩුව තවත් දික්වෙයි

Published

on

2023 තුන්වන පාසල් වාරයේ දෙවන අදියර ලබන 05 වැනිදා ආරම්භ කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි. 

පාසල් ආරම්භය මෙසේ දින කිහිපයකින් කල් ගොස් ඇත්තේ අවලංගු කරන ලද උසස් පෙළ කෘෂි විද්‍යාව II ප්‍රශ්න පත්‍රය ලබන 01 වැනිදා පැවැත්වීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කිරීම හේතුවෙනි.

පසුගිය 10 වැනිදා මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය සිසුන්ට ලබාදීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සැලැසුම්කර තිබූ අතර එය ඊට පෙර පිටවීම හේතුවෙන් අවලංගු කිරීමට අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවට සිදු විය. 

2023 තුන්වන පාසල් වාරයේ දෙවන අදියර ලබන 01 වැනිදා ආරම්භ කිරීමටයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මීට පෙර තීරණය කර තිබුණේ.

සබැඳි පුවත්
ප්‍රශ්නපත්‍රය ඉස්සුව තව අයෙක් අත්අඩංගුවට; අවලංගු වූ කෘෂි ප්‍රශ්න පත්‍රය පෙබරවාරි 01දා 

Trending

Exit mobile version