පුවත්

මීළඟ නැකත : හිස­තෙල් ගෑම

Published

on

අප්‍රේල් මස 16 වැනි ඉරිදා පූර්ව­ භාග 09.41 ට රතු සහ කහ මිශ්‍ර වර්ණ (තඹ පැහැති) වස්ත්‍රා­භ­ර­ණ­යෙන් සැරසී දකුණු දිශාව බලා හිසට ඉඹු­ල්පත් ද පයට නුග­පත් ද තබා ඉඹුල් පත් යුෂ මිශ්‍ර නානු හා තෙල් ගා ස්නානය කිරීම මැනවි.

Trending

Exit mobile version