පුවත්

මෙවර හජ් උත්සවයට දින නියම කරයි

Published

on

මෙවර හජ් උත්සවය සමරන දිනය පිළිබඳව කොළඹ මහ පල්ලිය නිවේදනය කර තිබේ.

එහි දැක්වෙන්නේ 2023 ජුනි 29 වන දින හජ් උත්සවය සමරන බවය.

උත්සවයට අදාල නව සද දැකීමත් සමගම මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

Trending

Exit mobile version