පුවත්

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල පහළට

Published

on

අද (30) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල පහත දැමීමට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව තීරණය කර තිබේ.

මේ අනුව, ලංකා පෙට්‍රල් 92 ඔක්ටේන් ලීටරයක් රු. 07කින්  රු. 333ක් දක්වාද, ලංකා පෙට්‍රල් 95 ඔක්ටේන් ලීටරයක් රු. 10කින් රු. 365ක් දක්වාද පහත බසිනු ඇත.

තවද, ලංකා සුදු ඩීසල් ලීටරයක් රු. 15කින් රු. 310ක් දක්වාද, ලංකා සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක් රු. 135කින් රු. 330ක් දක්වාද පහත බසිනු ඇත.

කෙසේවෙතත්, ලංකා භූමිතෙල් හා ලංකා කාර්මික භූමිතෙල් යන ඉන්ධන වර්ගයන්හි මිල ගණන් වෙනසක් නොවන බවද වාර්තා වේ.

Trending

Exit mobile version