පුවත්

සතොස භාණ්ඩ 4ක මිල අඩුකරයි

Published

on

ලංකා සතොස හෙට (24) සිට භාණ්ඩ වර්ග කිහිපයක මිල පහත දැමීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව සුදු සීනි මිල රු. 9කින්, තිරිඟු පිටි මිල රු. 14කින්, සුදු ලූනු මිල රු. 30කින් සහ ලොකු ලූනු මිල රු. 43කින් පහළ දැමීමට තීරණය කර ඇත.

මෙම මිල පහළ දැමීමත් සමඟ සුදු සීනි කිලෝවක් රු. 229කට, තිරිඟු පිටි කිලෝවක් රු. 265කට, සුදු ලූනු කිලෝවක් රු. 495කට හා ලොකු ලූනු කිලෝවක් රු. 255කට සතොස හරහා මිලදීගත හැක.

Trending

Exit mobile version