පුවත්

ආර්ථික වර්ධනයට BOI සමාගම් දුන් දායකත්වයට ජනපති ප්‍රසංසා කරයි

Published

on

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය නංවාලීම සඳහා ආයෝජන මණ්ඩලය යටතේ පවතින සමාගම් සිදු කළ සුවිශේෂී කාර්යභාරය වෙනුවෙන් සිය කෘතඥතාව පිරිනමන බව ආයෝජන මණ්ඩල සම්මාන උළෙල අමතමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.

විශේෂ ආර්ථික කලාප (SEZs) පිහිටුවීම සඳහා දකුණු ආසියානු කලාපය තුළ ශ්‍රී ලංකාව පුරෝගාමී වූ බව සිහිපත් කළ ජනාධිපතිවරයා, කටුනායක සහ බියගම වැනි ආයෝජන කලාප ප්‍රධාන ආයෝජකයින් ආකර්ශනය කර ගැනීම, කාර්මික වර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ රැකියා අවස්ථා රාශියක් ඇති කිරීම යන අංශයන්හි සාර්ථකත්වයක් අත්කර ගෙන ඇති බව ද අවධාරණය කළේය.

Trending

Exit mobile version