පුවත්

කොරියාවෙන් පාවෙන සූර්ය බලාගාරයකට වොන් බිලියන 6.83ක ආධාර

Published

on

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි චන්ද්‍රිකා වැව සහ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි කිරිඉබ්බන් වැව යන ජලාශයන්හි මතුපිට පාවෙන සූර්ය පැනල බලාගාර ස්ථාපනය කිරීමේ නියමු ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා කොරියානු ජනරජය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර 2009 වර්ෂයේදී අත්සන් කරනු ලැබූ ප්‍රදාන ආධාර පිළිබඳ රාමුගත සම්මුතිය යටතේ කොරියානු ජනරජයේ වෙළෙඳ, කර්මාන්ත හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය විසින් කොරියානු වොන් බිලියන 6.83 ක ප්‍රදානයක් ලබා දීමට එකඟ වී ඇත.

ඒ අනුව එම ජලාශ මතුපිට මෙගාවොට් 1 ක ධාරිතාවයකින් යුත් පාවෙන සූර්ය පැනල බලාගාර ඉදි කිරීමට නියමිතය.

කොරියානු ජනරජය වෙනුවෙන් මෙම නියමු ව්‍යාපෘතිය අධීක්ෂණය කිරීමේ ආයතනය ලෙස Korea Institute for Advancement of Technology ආයතනය ක්‍රියා කරනු ලබයි.

ඒ අනුව එළඹ ඇති එකඟතාව පරිදි, මෙම නියමු ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කොට ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කොරියානු ජනරජයේ Korea Institute for Advancement of Technology ආයතනය, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය සහ විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව අතර සාකච්ඡා සටහනට අත්සන් තැබීම පිණිස විදුලිබල හා බලශක්ති ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇත.

Trending

Exit mobile version