පුවත්

ගල් අඟුරු නැවක් 25 වැනිදා දිවයිනට

Published

on

ගල් අඟුරු රැගත් නෞකාවක් ලබන 25 වැනිදා දිවයිනට ළඟාවන බව ලංකා ගල් අඟුරු සමාගම පවසයි. මීට පෙර ගිවිසුම් ගත වූ සමාගමෙන් එම ගල් අඟුරු තොගය ආනයනය කරන බවත් එමෙන්ම දෙසැම්බර් මාසය දක්වා තවත් ගල් අඟුරු නෞකා 4ක් ආනයනයට සැලසුම් කර ඇති බව නාමල් හේවගේ මහතා ප්‍රකාශ කළේ ය. මේ වනවිට නොරෝච්චෝලේ බලාගාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ගල් අඟුරු සංචිත පවතින්නේ ලබන 30 වැනිදා දක්වා පමණක් බවත් ඇනවුම් කර ඇති ගල් අඟුරු නෞකාව මෙරටට ලඟවන බැවින් බාධාවකින් තොරව නොරෝච්චෝලේ බලාගාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි බව ද ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ය. එමෙන්ම ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීමට නව සැපයුම්කරුවෙකු තෝරා ගැනීම සඳහා ‍ටෙන්ඩරයක් මේ වනවිට කැඳවා ඇති අතර එහි කාලය ලබන 25 වැනිදායින් අවසන් විමට නියමිතය.‍ ඉන් තෝරා ගන්නා සැපයුම්කරුගෙන් දෙසැම්බර් මාසයේ සිට ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීමට සැලසුම් කර ඇති බව ද, ලංකා ගල් අඟුරු සමාගම ප්‍රකාශ කළේ ය .

Trending

Exit mobile version