පුවත්

බේරේ වැව සංවර්ධනයට නියමු ව්‍යාපෘතියක්

Published

on

බේරේ වැවේ ජලයේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීමට නියමු ව්‍යාපෘතියක් රජයේ ආයතන කිහිපයක් සමඟ එක්ව ක්‍රියාත්මක කිරීමට 2023 ජූලි 17දා අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදි අනුමැතිය ලබා දී තිබිණි.

ජපානයේ හිමිකාරිත්වය සහිත සිංගප්පූරු ආයතනයක් වන Groepo Pte Ltd (GPL) ආයතනය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවක් අනුව, ක්ෂුද්‍ර නැනෝ බුබුළු තාක්ෂණය, කාබන් සයිබර් ජෛව පටල තාක්ෂණය සහ පරිසරයට හිතකර එන්සයිම භාවිත කරමින් මෙම ව්‍යාපෘතිය දියත් කිරීමට නියමිතය.

මෙහිදි ව්‍යාපෘති ආයෝජක විසින් ඉදිරිපත් කළ තොරතුරු සැලකිල්ලට ගෙන මෙරට සියලුම විශ්වවිද්‍යාල වල ජලයේ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ විශේෂඥයින්ගෙන්,අදාළ සියලු පර්යේෂණ ආයතන සහ අනෙකුත් අදාළ ආයතන වල නියෝජිතයින්ගෙන් සමන්විත විශේෂඥ කමිටුවක් විසින් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මග පෙන්වීම් කටයුතු සිදු කරයි.

ඒ අනුව, වසර 05ක කාලයක් සඳහා යෝජිත නියමු ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් පසුව, අත්කර ගනු ලබන ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව තවදුරටත් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව තීරණයකට එළඹීමටත් මුදල්, ආර්ථික ස්ථායිකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍ය වශයෙන් ජනාධිපතිතුමා හා නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ ඒකාබද්ධ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

Trending

Exit mobile version