පුවත්

ලංකාවේ හා මාලදිවයිනේ සමුද්‍ර ප්ලාස්ටික් අඩුකිරීමේ පස් අවුරුදු ව්‍යාපෘතියක්

Published

on

ශ්‍රී ලංකාවේ සහ මාලදිවයින්හි කර්මාන්ත සඳහා ප්ලාස්ටික් භාවිතය අඩු කිරීම සහ ඒකාබද්ධ ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීම හරහා පරිසරයේ ඇති ප්ලාස්ටික් ප්‍රමාණය අඩුකරගැනීම පිණිස, ශ්‍රී ලංකාවේ සහ මාලදිවයින්හි ක්‍රියාත්මක කරන්නට සැලසුම් කර ඇති 5 අවුරුදු ව්‍යාපෘතියක නිල සමාරම්භය ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන එ.ජ. නියෝජිතායතනයෙන් (USAID) නිවේදනය කරයි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන සමූහයේ මූලිකත්වය Research Triangle International (RTI) ආයතනය විසින් ගනු ලබන අතර පද්ධතිවල අකාර්යක්ෂමතා සහ පෙර භාවිතා නොකළ ප්ලාස්ටික් (virgin plastic) මත යැපීම අඩුකිරීම සඳහා දේශිය හවුල්කරුවන් සමගින් වැඩ කරනු ඇත. ව්‍යාපෘතියේ සමස්ථ අරමුණ වන්නේ ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණයට සහ අඩුකිරීමේ වැඩසටහන්වලට සහභාගිවන ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම හරහා ප්ලාස්ටික් ටොන් දහස් ගණනක් පරිසරයට මුදාහැරීම වලක්වාගැනීමයි.

“ශ්‍රී ලාංකික සහ මාලදිවයින් ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය සහ පරිසරය වෙත තර්ජන එල්ල කරන ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන භාවිතය අඩුකිරීම, නැවත භාවිත කිරීම සහ ප්‍රතිචක්‍රිකරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සහ මාලදිවයින් හි රජයන්, පෞද්ගලික අංශය, සිවිල් සමාජය, සහ ප්‍රජාවන් සමගින් හවුල්වන්නට ලැබීම ගැන USAID ආඩම්බර වනවා” යනුවෙන් USAID හි ශ්‍රී ලංකා සහ මාලදිවයින් ධූතමණ්ඩල අධ්‍යක්ෂ ගේබ්‍රියෙල් ග්‍රෞ මහතා සඳහන් කළේය. “ප්ලාස්ටික් හරහා සිදුවන දූෂණය මැඩලීම සමුද්‍රීය පරිසර පද්ධති සහ ජීවනෝපාය, ආහාර සුරක්ෂිතතාවය, සහ අවසාන වශයෙන් මානව සෞඛ්‍ය මත එල්ලවන තර්ජන අඩුකරනු ඇති.”

සාගර ප්ලාස්ටික් දූෂණය ලෝකයේ සියුම් සමුද්‍ර පරිසර පද්ධති, ධීවර හා සංචාරක අංශ, ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ මානව සෞඛ්‍යයට තර්ජනයක් එල්ල කරයි. සම්පූර්ණ ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය ට්‍රක් රථයකට සමාන ප්‍රමාණයක් සෑම විනාඩියකටම වරක් ලෝකයේ සාගරවලට මුසු වේ – එනම්, වාර්ෂිකව එය දළ වශයෙන් ටොන් මිලියන එකොළහක් පමණ වේ. ප්‍රභවයේ දී ම ප්ලාස්ටික් දූෂණය නැවැත්වීම මෙම අභියෝගයට මුහුණ දීම සඳහා වඩාත් ම ඵලදායී ක්‍රමයයි. සාගරයේ ඇති ප්ලාස්ටික් සුන්බුන් වලින් බහුතරයක් පැමිණෙන්නේ වර්ධනය වන ජනගහනය සහ වැඩිවන අපද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය සමඟ රජයන් අරගල කරන, සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල වෙරළබඩ ප්‍රදේශ ඔස්සේ ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වන නගරවලින්ය.

අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණයේදී ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින සුවිශේෂී අභියෝගවලට මුහුණ දෙනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ පද්ධති, රටේ වර්ධනය වන නාගරික ජනගහනයට සරිලන වේගයකින් ඉදිරියට ගමන් කිරීමට බලවත් පරිශ්‍රමයක නිරත වේ. කොරල් දූපත් 1,200 කින් සමන්විත දූපත් සමූහයක් වන මාලදිවයිනේ අපද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීම සඳහා අතිශය සීමිත භූමි ප්‍රමාණයක් ඇති අතර තම රටේ අපද්‍රව්‍ය මෙන්ම අනෙකුත් රටවල සිට සාගර ප්‍රවාහ මගින් ගෙන එන සමුද්‍ර සුන්බුන් කළමනාකරණය කරගැනීම බලවත් අභියෝගයකි.

Trending

Exit mobile version