පුවත්

ලොව ධනවත්ම හිඟන්නා ඉන්දියාවෙන්!

Published

on

ලොව ධනවත්ම හිඟන්නා ඉන්දියාවේ මුම්බායි නගරයේ ජීවත්වන බව එරට මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

භාරත් ජයින් ගේ වත්කම් වල වටිනාකම ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 7.5ක් බවත්, ඔහු මසකට ඉන්දීය රුපියල් 60,000 – 75,000ක් පමණ උපයන බවත් ඉන්දීය මාධ්‍ය වල දැක්වේ.

ඔහුට මුම්බායි හි ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 1.2ක් වටිනා මහල් නිවාසයක්ද, මසකට රු. 30,000කට කුලියට දෙන කඩකාමර දෙකක්ද ඇති බව වාර්තා වේ.

ජයින් දෙදරු පියෙකි.

Trending

Exit mobile version