පුවත්

වරාය අධිකාරියේ දූෂණ හොයන්න කමිටුවක්

Published

on

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සිදුවන දූෂණ හා අක්‍රමිකතා සෙවීමට ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක් පත් කර තිබේ.

එම්.ඩී.එස්.ඒ. පෙරේරා, ගාමිණි කුමරසිරි හා කේ.ජී.පී.වසන්ත ගමගේ යන මහත්වරුන් ගෙන් සමන්විත මෙම කමිටුව විෂය භාර අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා විසින් පත්කර ඇති බව වරාය නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යංශයේ ලේකම් කේ.ඩී.එස්. රුවන් චන්ද්‍ර මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

වරාය අධිකාරියේ වෘත්තිය සමිති නියෝජිතයින්ට මෙන්ම අනෙකුත් පාර්ශවලට අධිකාරියේ සිදුව ඇතැයි කියන දුෂණ හා අක්‍රමිකතා පිළිබඳ පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැකි බවත්, එම පැමිණිලි සියල්ල විමර්ශනය කර මාස 6ක කාලයක්  ඇතුළත කමිටු වාර්තාව විෂය භාර අමාත්‍යවරයාට භාරදීමට නියමිත බව අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Trending

Exit mobile version