පුවත්

සන්නද්ධ ගැටුම් වලින් මියගිය සැම අනුමරණය කරන්න ස්මාරකයක්

Published

on

ශ්‍රී ලංකාවේ සන්නද්ධ ගැටුම්, දේශපාලන දේශපාලන නොසන්සුන්තාවන් හෝ සිවිල් කැළඹීම් වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මියගිය සිවිල් වැසියන්, ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සහ පොලිසියේ සාමාජිකයන් සහ හිටපු සටන්කාමීන් ඇතුළු සියලුම පුද්ගලයන් අනුස්මරණය කිරීම සඳහා ස්මාරකයන්, සංහිඳියාවේ සහ ප්‍රතිසන්ධානයේ සංකේතයක් ලෙස කොළඹ නගරයේ සුදුසු ස්ථානයක ඉදි කිරීම පිණිස ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇත.

Trending

Exit mobile version