පුවත්

සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන් වලට ලෝක බැංකුවෙන් ඉල්ලන්න යයි

Published

on

ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන් වෙනුවෙන් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 200ක ණයක් ලබා ගැනීම සඳහා ලෝක බැංකුව සමග සාකච්ඡා කිරීමේ යෝජනාවකට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

මෙසේ කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇත්තේ මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපතිවරයා කළ යෝජනාවටය.

Trending

Exit mobile version